DIR – Floortime

מה זה DIR ?

המודל – (The Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based Model) מספק מסגרת טיפולית והערכתית בעבודה עם ילדים עם בעיות התפתחותיות ורגשיות שונות בכלל, ולקויות על הקשת האוטיסטית בפרט. מטרות המודל הן לעזור לילדים עם קשיי התפתחות שונים לעבוד על מרכיבי הליבה שמאפשרים התפתחות חברתית, רגשית וקוגניטיבית תקינה במקום להתמקד רק בהתנהגויות או מיומנויות ספציפיות שהילד צריך לרכוש. המודל הוא כוללני ואינטנסיבי גם בצורה ההסתכלות שלו על הילד וגם ברמה בה הוא מערב עפ"י הצורך את הסביבה הטיפולית והתומכת של הילד כולל בני המשפחה, המטפלים, והמסגרת החינוכית בה הילד נמצא. המודל מאפשר גם לילדים עם קשיים התפתחותיים משמעותיים כמו ילדים על הקשת האוטיסטית לממש את הפוטנציאל שלהם להתייחס לאחרים בצורה חמה ואינטימית, לתקשר עימם בצורה משמעותית באמצעות מחוות ומילים, ולפתח רמות חשיבה גבוהות הכוללות יכולות הפשטה ואמפתיה. המודל מבוסס על שלוש הנחות יסוד שקשורות זו בזו ומרכיבות את המודל (DIR):

  1. התפתחות (Developmental)
   גריספאן ווידר מתארים בספרם "טיפול באוטיזם" (2006) תשעה שלבים התפתחותיים המתארים את היכולות הרגשיות תפקודיות המתפתחות של הילד. יכולות אלו מבוססות על אינטראקציות רגשיות והן מספקות את הבסיס להתפתחות החשיבה, לתחושת העצמי ולהתמודדות עם פתרון בעיות.
   השלבים הללו הם:

   • היכולת לוויסות קשב ועניין בעולם
   • היכולת למעורבות רגשית ויחסים אינטימיים
   • היכולת ליזימה ותקשורת הדדית (מעגלי תקשורת)
   •  היכולת לפתירת בעיות תוך אינטראקציה נמשכת ותקשורת מורכבת
   • היכולת ליצירת רעיונות סימבולים
   • והיכולת לחיבור של רעיונות בצורה לוגית (חשיבה)

   ילדים אמורים להשיג שלבים אלו בגיל 4-5, אך ייתכן ויידרש יותר זמן לשלוט בהם בשל בעיות התפתחות שונות. בשלושת השלבים הבאים ישנה שונות רבה יותר בזמן רכישתם גם בקרב ילדים או מבוגרים ללא צרכים מיוחדים מוגדרים. אלו כוללים:

   • חשיבה רב סיבתית ומשולשת
   • חשיבה רגשית מובחנת (אפורה)
   • חשיבה רפלקטיבית
  1. פרופיל אינדיווידואלי (Individual Difference) 
   מרכיב זה במודל כולל התייחסות מעמיקה להבדלים אינדווידואלים בין ילדים. מרגע הלידה אנו חשופים לגירויים חושיים שונים ומגיבים אליהם בצורה שונה בהתאם לבשלות המערכת הנוירולוגית, היכולות התנועתיות ותחושתיות שלנו ויכולת העיבוד של הגרויים. הבנה של נושאים כאלו כמו תכנון תנועתי, עיבוד שמיעתי וחזותי, וחוזקים וחולשות תנועתיים ותחושתיים מאפשרים להבין את צרכי הילד בצורה מדויקת יותר ולהתערב בצורה יעילה יותר.
 1. אינטראקציה רגשית ובין אישית (Relationship) 
  מרכיב זה מתייחס למרכיבים רגשיים ובין אישיים בעולמו של הילד. המודל מתמקד ביכולתיו הרגשיות והחברתיות של הילד ליצור מערכות יחסים אפקטיביות (רגשיות) עם הורים, חברים, גננות ובני משפחה נוספים. כמו כן, ישנה הסתכלות על היכולת של הסביבה לספק לילד סביבה מותאמת לצרכיו הרגשיים התפתחותיים של הילד. המודל מדגיש את ה"אפקט" או הרגש כמרכיב מרכזי וקריטי בהתפתחות האנושית. רגשות, רצונות, ומוטיבצייות פנימיות הם המניעים את האדם לפעול. אינטראקציות רגשיות מותאמות הם אלו שמאפשרים לילד להתפתח ולצמוח.
מה זה FLOORTIME ? התערבות זו מתמקדת ביצירת אינטראקציות רגשיות משמעותיות בין המטפל או ההורה לבין הילד.  מטרתה של התערבות זה לבסס את יכולותיו ההתפתחותיות-רגשיות  (D) של הילד בשלב שבו הוא נמצא ולקדם אותו לעבר השלבים הבאים תוך התייחסות לפרופיל הסנסו-מוטורי של הילד (I). מינונו ואיכותו  של ה Floortime   משמעותיים ביותר להתקדמותו של הילד! Floortime, או "זמן יחד", כפי שתורגם המונח בחלק מהספרים, הינו המרכיב המרכזי (אך לא היחידי בתוכנית התערבות עפ"י מודל ה DIR). כמה זמן עושים Floortime?
התערבות זו נמשכת בין 20 ל 30 דקות ובתוכניות טיפול אינטנסיביות המטרה להגיע לבין שש לשמונה מפגשי Floortime ביום רצוי שאינטראקציות נוספות במהלך היום בבית ובגן יהיו ברוח ה Floortime, אך אין לבלבל בין התערבות  Floortime ובין התנהלויות יומיומיות הנעשות ברוח התערבות זו! הבדל זה משמעותי כיוון שההתערבויות ה"נקיות" מאפשרות לעבוד על אורך ואיכות הקשר בצורה משמעותית כשגם ההורה וגם הילד פנויים לאתגר ההתפתחותי עימו הילד מתמודד.מה עושים ב Floortime ?
במהלך מפגשים אלו הדגש הוא על תקשורת ספונטנית, כשהמטפל מגיע למפגש ללא מטרות נוספות של מיומנויות ייחודיות, כמו שיפור יכולות של מוטוריקה עדינה או הבניית משפטים. במהלך האינטראקציה, מושם דגש על יצירת הנאה משותפת, שימור של משחק לאורך זמן והרחבת מעגלי התקשורת באמצעות משחק, מחוות ומילים. האמצעים לפתח את מעגלי התקשורת שונים ומגוונים ותלויים בפרופיל התחושתי-אינדווידואלי של הילד ובשלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא. מומלץ להשתמש באסטרטגיות אלו גם במהלך פעילויות אחרות במהלך היום. כשהאינטראקציה מבוססת יותר על דיבור במקום על משחק (בעיקר בגילאים מבוגרים יותר), יש הקוראים לזה Talktime.

אסטרטגיות שונות בזמן ה Floortime:

 1. לעקוב אחר הפעילות או הרצון של הילד
 2. להתייחס לכל מה שהילד עושה כאילו יש לו כוונה ומטרה
 3. לעודד פעילויות אינטראקטיביות
 4. להצטרף לילד בשלב ההתפתחותי בו הוא נמצאת ולבנות את האינטראקציה בהתבסס על העניין וההנאה של הילד
 5. לפתוח ולסגור מעגלי תקשורת רבים ככל האפשר
 6. להרחיב מעגלי תקשורת
 7. ליצור אווירת משחק
 8. להרחיב את הטווח של החוויה האינטראקטיבית
 9. לבנות את האינטראקציה בהתבסס על הפרופיל האינדיבידואלי של הילד
 10. לתת לילד הזדמנויות לפתור בעיות
 11. לדאוג לפתוח את הדלת למשחק סימבולי

האם אפשר לעשות Floortime בקבוצה?
אפשר ואף רצוי! עם זאת, התערבות עם יותר מילד אחד דורשת מיומנויות מאד גבוהות בשיטה בשל הצורך להבין את הפרופיל ההתפתחותי, הרגשי והסנסומוטורי של כל אחד מהילדים בקבוצה ולנסות לקדם בצורה סימולטנית כל אחד מהילדים בקבוצה. Floortime  קבוצתי ידרוש יותר מבוגרים בחדר, אך מספרם יקבע עפ"י הפרופילים של הילדים, תפקודם והיכרותם עם הקבוצה.

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג