תוכניות בית ושילוב

תוכנית בית:

 • המכון שם לו לדגש לתת מענה רחב במערך המשפחתי/ קהילתי  של הילד ולכן שמח לעבוד בשיתופי פעולה עם המסגרות החינוכיות, משלבות ומשלבות ביתיות. הליווי נעשה עפ"י הצורך כאשר בד"כ הליווי של הסייעות הוא אחת לשבועיים. ביקורים גן עפ"י הצורך. במסגרת תוכניות אלו ניתנים בנוסף ביקורי בית עפ"י הצורך

תוכנית שילוב:

 • רקע: מכון סימני קשר מספק תוכניות שילוב אינדווידואליות וכוללניות לילדים בעלי צרכים מיוחדים מגוונים כולל לקויות למידה, בעיות תקשורת ותסמונות שונות המשתלבים במסגרות חינוך מגוונות. התוכניות ניתנות על סמך הכרות מעמיקה של הצוות המטפל עם הילד במסגרת המכון וכתוכניות תומכת לתוכנית הטיפולית הבסיסית במכון. השילוב ניתן עפ"י גישת ה DIR  אשר מאמינה כי התייחסות לפרופיל הסנסומוטורי של הילד, אינטראקציות אפקטיביות ומשמעותיות, והנאה עם מבוגרים וילדים בסביבה הביתית והחינוכית מביאים לצמיחה והתפתחות של הילד המשולב. התוכניות נבנות תוך התייחסות למסגרת החינוכית בה הילד נמצא, התאמה של התוכנית היומית, ושיתוף פעולה מירבי עם הצוות החינוכי וההורים. כל אלו מאפשרים לילד לקבל את המיטב ולממש את הפוטנציאל הגלום בו במסגרת החינוכית.
 • מה כוללת תוכנית הליווי?
 • ניהול השילוב – השילוב מתואם ע"י מהמטפל העיקרי במכון אשר נותן מענה בתחומי ההתפתחות השונים, ומנחה את המשלבת בהתנהלות מול הילד בשיגרת הגן ובפעילויות המיוחדות. ליווי זה נעשה תוך שיתוף פעולה וחשיבה משותפת במידת האפשר עם הצוות של המסגרת החינוכית (למשל מחנכת, יועצת מתיא או מתאמת שילוב). ההנחיה היא כוללנית אך עם דגש על הדיסיפלינה ממנה מגיע המטפל. במידה ויש מטפלים נוספים נעשית העמקה בתחומי הדיסיפלינה הנוספת.
 • ליווי רגשי לתוכנית – תוכנית השילוב מהווה חלק אינטגרלי מתוכנית הטיפול במכון ולכן גם לה ניתן ליווי רגשי ע"י ד"ר עליזה ויג.
 • עזרה בבחירת משלבות ומסגרת חינוכית  - הצוות הטיפולי יכול לעזור למשפחה בבחירת המשלבות עפ"י הצורך.
 • תוכנית השילוב – התוכנית כוללת ליווי והתייחסות למרכיבים תקשורתיים, תפקודים, סנסומוטורים, חברתיים, רגשיים-אפקטיבים, קוגניטיבים ואקדמים. אלו ניתנים במהלך היום בגן וכוללים פעילות משחק עם הילד באופן פרטני FT)), משחק עם ילד או ילדים נוספים, זמן מובנה חלקית (למשל ציור), תמיכה בפעילויות מובנות, תוכנית התערבות סנסומוטורית,
 • דוגמא לתוכנית כזו יכולה להיות:
 •  2-3 פעמים ביום FT פרטני
 •  20-30 דקות תוכנית סנסומוטורית (למשל בנית מסלול)
 •  20-40 דקות פעילות חברתית
 • שיגרת היום : התייחסות מיוחדת לזמן מפגש, חצר ואוכל.
 • אופי התוכנית- יש לקחת בחשבון שהתוכנית גמישה ומשתנה. השינויים באים לידי ביטוי במאפיינים שונים של התוכנית ונבנים  תוך שיתוף פעולה בין ההורים, הצוות החינוכי  והטיפולי: אלו כוללים למשל:
 • מטרות ההתערבות – המטרות נקבעות בשילוב ההורים והצוות המטפל עם מנחת התוכנית וכוללת התייחסות למרכיבים שונים ביום, כמו אורך ואיכות אינטראקציות עם ילדים אחרים (למשל משחק במקביל, פניה, משחק סוציודרמטי, משך הזמן במפגש והשתתפות בו, משחק בחצר).
 • הגדרת כמות, סוג וזמן הפעילויות השונות כפי שפורטו לעיל כולל למשל משחק חופשי עם עוד ילדים ולבד, זמן חצי מובנה, פעילות סנסומוטורית, מפגש.
 • חללים בהם נעשות הפעילויות – משמעות רבה ניתנת לחללים בהם נעשית הפעילות. המטרה היא לשלב את הילד כמה שיותר עם שאר ילדי הגן ולא ליצור עבורו בועה בתוך הגן. מצד שני, אנו רואים חשיבות רבה לשמירה על ויסות רגשי וחושי ולכן ההנחיות משתנות במהלך השנה בהתאם לתפקוד הילד. בתחילה יתכן והמשלבת תונחה לבצע חלק מהפעילויות בחדר אחר, ובהמשך רוב הפעילות או כולה תעשה בסביבת שאר הילדים.
 • חשיבה על רמת המעורבות של המשלבת והגננת – בתחילה המשלבת תומכת בצורה אינטנסיבית יותר בילד (עפ"י הצורך של הילד כמובן). במהלך השנה המטרה שהמשלבת תוכל לתמוך יותר מהפריפריה והילד יתנהל בצורה כמה שיותר עצמאית ובעזרת גננת או המחנכת.
 • חשיבה על שיתוף הורים וילדים אחרים בפעילויות אשר מחוץ לגן – למשל מפגשים אחרי הצהרים,
 • בנית תשתית השילוב

אנו רואים משמעות רבה לשיתוף פעולה ותאום ציפיות עם ההורים והצוות החינוכי, וכן, בנית התשתית לשילוב לפני ובמהלך השבועות הראשונים של השילוב. לכן מומלץ:

 • הכרות עם הגננת או מחנכת הכיתה של הילד
 • הכרות בין הילד והמשלבות בסביבה הביתית ושיחה עם מלוות התוכנית על עוצמות הילד והאתגרים איתם הוא מתמודד, כולל אסטרטגיות ראשוניות.
 • התאמת ציפיות ופגישת הכרות של ההורים, צוות מטפל, צוות חינוכי כולל מתאמת השילוב.
 • הכרות עם סדר היום הגני.
 • הכרות עם הסביבה הפיזית בה יערך השילוב
 • מיפוי ילדי הגן לתמיכה באינטראקציות חברתיות במסגרת הגנית
 • תמיכה בצוות המשלב,
 • תחילת שנה : מומלץ על 3 הדרכות ברצף של המשלבות.
 • בהמשך השנה:
 • מפגשים אחת לשבועיים עם הסייעות – מתבצעים במכון
 • תצפית וישיבה בגן אחת לחודש-חודשים.

תוכנית השילוב היא תוכנית מורכבת אך טומנת בתוכה המון אפשרויות להשתלבות עם ילדים נוספים, למידה והתפתחות.

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג