תוכניות בית מלאות וחלקיות עפ"י מודל ה DIR

המכון עוזר בהקמתם של תוכניות ביתיות מלאות לילדים שלא נמצאים במסגרת יומית וכן תוכניות בית חלקיות לילדים בגני תקשורת שהוריהם מעוניינים להעשיר את התוכנית הטיפולית של הילד. בניית תוכנית טיפול ביתית הינה מורכבת ודורשת ליווי והנחיה מקצועית מעמיקה ודינמית לאורך כל שלביה. המכון מתמחה בבניית תוכניות ביתיות אשר מותאמות לצרכיהם הנוירוביולוגים, רגשיים, קוגניטיבים והתנהגותיים של הילדים תוך שיתוף ההורים ושאר בני המשפחה. צוות המכון מספק את התמיכה והליווי המקצועי במרכיבי התוכנית השונים כולל איתור אנשי צוות, הגדרת המטרות הטיפוליות, בנית התוכנית הטיפולית ופיקוח על התוכנית והתאמתה במהלך הזמן לצרכים המשתנים של הילד והמשפחה.

יתרונות תוכניות ביתיות המלוות ע"י המכון הינם:

  • לימוד ה FLOORTIME והקנית יכולות משחק להורים, אשר תומכות בהתפתחות הילד. לימוד זה מאפשר להורים להיות מעורבים ולשחק עם הילדים בצורה מותאמת יותר בבית. לימוד זה נעשה תוך נוכחות מעורבות וליווי אישי של ד"ר עליזה ויג בטיפולים ובסרטונים המתעדים את הילד.
  • ליווי ההתנהלות הביתית דרך משקפי ה  – DIR אשר כולל פן תפקודי כמו אכילה ושינה בנוסף לפן שמתייחס לאיכות המשחק ההתפתחותי.
  • ישיבות תקופתיות אשר נועדו לסקור את התקדמות הילד בסביבה הביתית, החינוכית והטיפולית ולהגדיר יעדים חדשים לטיפול. הישיבות מתבצעות בנוכחות ההורים, המטפלים, מוזמנים נוספים שההורים מרגישים שתרומתם לישיבה חשובה (למשל סייעת, גננת או סב/סבתא) וד"ר עליזה ויג. הישיבות מאפשרות העמקה אינטגרטיבית בצרכים של הילד והתמקדות באתגרים שעלולים לעכב את התפתחות הילד. האוריינטציה של הישיבה היא אופרטיבית ובסופה ניתנות להורים אסטרטגיות טיפול מתאימות כמו גם המלצות לשינויים במערך הכללי תוך הסתכלות על צרכי הילד והמשפחה.
  • ליווי פסיכולוגי ע"י ד"ר עליזה ויג מנהלת המכון אשר ניתן לכל הילדים לאורך הטיפול.

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג