קישורים

אתרים באינטרנט:

אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים. באתר הסבר על הלקות, מאפייניה והתפתחותה על רצף השנים, גורמים, דרכי טיפול, מסגרות חינוכיות קיימות זכויות והפניות לאתרים נוספים.

עמותת אפי - עמותה ישראלית לתסמונת אספרגר הוקמה במרץ 2001 ביוזמת הורים שילדיהם הוגדרו כבעלי התסמונת.מטרות העמותה הינן: העלאת המודעות והפצת מידע, הגברת שילובם של הילדים במערכת החינוך הרגילה, הקמת מסגרות לשילוב בוגרים בצבא, במוסדות להשכלה גבוהה, הכנה לעצמאות בחיים הבוגרים בתעסוקה, דיור וחיים חברתיים. באתר הסברים על התסמונת, קישורים, פורום ועוד.

אפס עד חמש - מאגר בהתהוות, שנועד לספק להורים לפעוטות מידע על תופעות חינוכיות, וכלים לאיתור מוקדם של בעיות התפתחות. מביא מאמרים וכתבות על חינוך בגיל הרך, הפרעות קשב ולקויות למידה וכן מדריך כתובות וטלפונים של מומחים בכל התחומים הנ"ל.

The Interdisciplinary Council on Developmental & Learning Disorders ICDL -   – האתר הרשמי של המועצה הרב תחומית לקשיי התפתחות ולמידה שבראשה עומדים ד"ר סטאנלי גרינשפאן וד"ר שרינה וידר. באתר זה מוצג מודל ה ®DIR בצורה נרחבת ומעמיקה ע"י צוות רב מקצועי.

The Floortime foundation – ארגון ללא מטרות רווח, שהוקם ע:"י הורים ומשפחות שילדיהם מטופלים בגישת ה ®DIR.

 

ספרים ומאמרים:

מודל ה- DIR®- מתאוריה למעשה  - מאמר מאת ד"ר עליזה ויג ובו הסברים מקיפים על המודל, השימוש ב Floortime ותיאור מקרה.

ילדים עם צרכים מיוחדים – סטנלי גרינספאן ושרינה ווידר (1995). מדריך לעידוד צמיחה אינטלקטואלית ורגשית, הוצאת ספרים "קוראים".

הכשר לקשר – סוזן לווינגר ופנינה וקליין (2002) - הערכה וטיפול בילדים עם בעיות תקשורת-גישות חדשניות. הוצאת ספרים "אח".

להשתלב בשלבים: מושגי יסוד בשילוב על פי מודל ה- DIR – מאת ד"ר עליזה ויג. המאמר פורסם כפרק בספר מעבר לקשת : חידושים באבחון ובטיפול של ילדים על הספקטרום האוטיסטי  בעריכת סוזן לווינגר.

Greenspan, S.I. & Wieder, S. (1997). Developmental patterns and outcomes in infants and children with disorders in relating and communicating: A chart review of 200 cases of children with Autistic Spectrum Diagnoses. The Journal of Developmental and Learning Disorders, 1, pp. 87-141.

Greenspan, S.I. & Wieder, S. (1998). The child with special needs: Encouraging intellectual and emotional growth. Reading Mass: Perseus Books.

Greenspan, S.I. & Wieder, S. (2006). Engaging autism: The Floortime approach to helping children relate, communicate and think. Canbridge, MA: Perseus Books.

Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders Work Groups (2005). ICDL diagnostic manual for infancy and early childhood. Bethesda, MD: ICDL.

Solomon, R., Necheles, J., Ferch, C. & Bruckman, D., (2007). Pilot study of a parent training program for young children with autism. The PLAY Project Home Consultation Program. Autism, Vol. 11, No. 3, pp.205-224.

Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. N.Y, N.Y.: Basic Books.

Wieder, S. & Greenspan, S. I. (2003). Can children with Autism master the core deficits and become empathetic, creative and reflective? A ten to fifteen year follow-up of a subgroup of children with Autism spectrum disorders (ASD). Who received a comprehensive developmental, individual-difference, relationship-based (DIR) approach. The Journal of Developmental and Learning Disorders, 9.

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג