ריפוי בעיסוק

בתוכנית טיפולי ריפוי בעיסוק שבועיים אשר מתמקדים במערכות הקליטה העיבוד ותפקודי הגוף של הילד. המטפלת מתמקדת בקשיים כמו תכנון מוטורי, בעיות רצף, וקשיי ויסות ותחושה. המטרה היא לעזור לילד תוך כדי אינטראקציה לקלוט, לעבד, ולפעול בעולם עם שפע הגירויים הקייימים בו. כחלק מתוכנית הטיפול ניתנות על פי הצורך תוכניות התערבות אשר מתבצעות במהלך השבוע בבית ובמערכת החינוך. ההורים לרוב נוכחים ופעילים במפגשים, על מנת שיוכלו לעזור לילדם בתחום זה בבית על ידי הבנת הפרופיל הסנסו-מוטורי שלוועל מנת שירכשו כלים נוספים לעזור לו.

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג