ליווי רגשי


חלק נוסף בתוכנית כולל ליווי רגשי והדרכה. שהות עם כל ילד מעלה לבטים ושאלות. אלו אף מועצמים כאשר הילד הוא בעל צרכים מיוחדים. בנוסף, תוכנית התערבות אינטנסיבית כמו זו המוצעת במכון ונתמכת ע"י מחקרים, נותנת למשפחה כלים, אך גם דורשת לא מעט משאבים נפשיים מהמשפחה ומהצוות המטפל. התוכנית בסימני קשר כוללת הדרכה רגשית של הצוות המטפל כדי שאלו יתמכו במשפחה. כמו כן, מתקיימים מספר מפגשים ישירים שנתיים של המשפחה עם פסיכולוגית קלינית ומנהלת התוכנית, על מנת לתת מענה לצרכים אלו. במידת הצורך, יומלץ על טיפולים פסיכולוגים יותר אינטנסיביים כמו טיפול אינדווידואלי לאחד מבני המשפחה, טיפול זוגי וכדומה.

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג