Floortime

מה זה FLOORTIME? 

התערבות זו מתמקדת ביצירת אינטראקציות רגשיות משמעותיות בין המטפל או ההורה לבין הילד.  מטרתה של התערבות זה לבסס את יכולותיו ההתפתחותיות-רגשיות  (D) של הילד בשלב שבו הוא נמצא ולקדם אותו לעבר השלבים הבאים תוך התייחסות לפרופיל הסנסו-מוטורי של הילד (I). מינונו ואיכותו  של ה Floortime   משמעותיים ביותר להתקדמותו של הילד! Floortime, או "זמן יחד", כפי שתורגם המונח בחלק מהספרים, הינו המרכיב מהרכזי (אך לא היחידי בתוכנית התערבות עפ"י מודל ה DIR). 

כמה זמן עושים Floortime?
התערבות זו נמשכת בין 20 ל 30 דקות ובתוכניות טיפול אינטנסיביות המטרה להגיע לבין שש לשמונה מפגשי Floortime   ביום  רצוי שאינטראקציות נוספות במהלך היום בבית ובגן יהיו ברוח ה Floortime, אך אין לבלבל בין התערבות  Floortime ובין התנהלויות יומיומיות הנעשות ברוח התערבות זו! הבדל זה משמעותי כיוון שההתערבויות ה"נקיות" מאפשרות לעבוד על אורך ואיכות הקשר בצורה משמעותית כשגם ההורה וגם הילד פנויים לאתגר ההתפתחותי עימו הילד מתמודד.

מה עושים ב Floortime?
במהלך מפגשים אלו הדגש הוא על תקשורת ספונטנית, כשהמטפל מגיע למפגש ללא מטרות נוספות של מיומנויות ייחודיות, כמו שיפור יכולות של מוטוריקה עדינה או הבניית משפטים. במהלך האינטראקציה, מושם דגש על יצירת הנאה משותפת, שימור של משחק לאורך זמן והרחבת מעגלי התקשורת באמצעות משחק, מחוות ומילים. האמצעים לפתח את מעגלי התקשורת שונים ומגוונים ותלויים בפרופיל התחושתי-אינדווידואלי של הילד ובשלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא. מומלץ להשתמש באסטרטגיות אלו גם במהלך פעילויות אחרות במהלך היום. כשהאינטראקציה מבוססת יותר על דיבור במקום על משחק (בעיקר בגילאים מבוגרים יותר), יש הקוראים לזה Talktime.

אסטרטגיות שונות בזמן ה Floortime:

 1. לעקוב אחר הפעילות או הרצון של הילד
 2. להתייחס לכל מה שהילד עושה כאילו יש לו כוונה ומטרה
 3. לעודד פעילויות אינטראקטיביות
 4. להצטרף לילד בשלב ההתפתחותי בו הוא נמצאת ולבנות את האינטראקציה בהתבסס על העניין וההנאה של הילד
 5. לפתוח ולסגור מעגלי תקשורת רבים ככל האפשר
 6. להרחיב מעגלי תקשורת
 7. ליצור אווירת משחק
 8. להרחיב את הטווח של החוויה האינטראקטיבית
 9. לבנות את האינטראקציה בהתבסס על הפרופיל האינדיבידואלי של הילד
 10. לתת לילד הזדמנויות לפתור בעיות
 11. לדאוג לפתוח את הדלת למשחק סימבולי

האם אפשר לעשות Floortime  בקבוצה?
אפשר ואף רצוי! עם זאת, התערבות עם יותר מילד אחד דורשת מיומנויות מאד גבוהות ב  Floortime בשל הצורך להבין את הפרופיל ההתפתחותי, הרגשי והסנסומוטורי של כל אחד מהילדים בקבוצה ולנסות לקדם בצורה סימולטאנית כל אחד מהילדים בקבוצה. Floortime  קבוצתי ידרוש יותר מבוגרים בחדר, אך מספרם יקבע עפ"י הפרופילים של הילדים, תפקודם והכרותם עם הקבוצה.

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג